Ogłoszenie

 Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Blich 2 ogłasza postępowanie ofertowe na „Najem i                  zagospodarowanie lokalu gastronomicznego w budynku Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”


Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty najmu i zagospodarowania pomieszczeń o powierzchni 115,92 m² (powierzchnia bufetu i kawiarni – 62,33 m², powierzchnia zaplecza gastronomicznego 31,99 m²) na poziomie -1 budynku CDS .

Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i warunkach postępowania a także regulamin postępowania można otrzymać w Biurze Zarządu Spółki, ul. Blich 2, tel. 13 43 635 68.

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godz.10.00, w Biurze Zarządu Spółki ul. Blich 2 w Krośnie. Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 14 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00. Oferenci mogą brać udział w otwarciu ofert.

Uwaga! Zainteresowanych zwiedzaniem prosimy o wcześniejszą rezerwację wejściówek( nr tel. 13 444 00 31) -