MUZEUM KULTURY SZLACHECKIEJ W KOPYTOWEJ

Polskie dwory ziemiańskie z wnętrzami wzbogacanymi przez pokolenia, były przez wieki ostoją wartości rodzinnych i patriotycznych. Dwór jako siedlisko rodzinne przetrwał rozbiory, powstania i represje zaborców. W pamięci Polaków przetrwały te najbardziej znane dwory, jak Mickiewiczowskie Soplicowo czy Zułów na Wileńszczyźnie, gdzie urodził się Józef Piłsudski.
Siedziby ziemiańskie zostały skazane na dewastację przez okupanta hitlerowskiego, a po zakończeniu II wojny światowej przez władzę ludowego państwa polskiego, która wprowadziła dekret o reformie rolnej. Tylko nieliczne dwory uratowano przed zniszczeniem.
Jeden z takich modrzewiowych dworów, egzystujących w zapomnieniu, przywrócono do życia w Kopytowej na Pogórzu Karpackim. Znajduje się tu Muzeum Kultury Szlacheckiej w otoczeniu parkowym. Wnętrza domu szlacheckiego posiadają oryginalne drewniane stropy belkowe, parkiety taflowe oraz polskie meble dworskie typowe dla gustu sarmackiego. Meblom towarzyszą zabytkowe tkaniny, kobierce, broń, porcelana i obrazy. Tematyka przedstawień obrazowych opiera się o bohaterów historycznych: Tadeusza Kościuszkę, księcia Józefa Poniatowskiego czy Aleksandra Fredrę. Szczególną rolę pełnią licznie zgromadzone pamiątki patriotyczne z okresu powstań narodowych obejmujące biżuterię popowstaniową.  Dodatkową atrakcją jest możliwości odwiedzenia usytuowanej w piwnicach pracowni piernika oferującej wyroby rękodzielnicze.Uwaga! Do 14 marca 2021 r. CDS będzie zamknięte dla zwiedzających! Zapraszamy na zakupy! -