REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUDIOPRZEWODNIKA

w Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

Korzystanie z audioprzewodnika – audioguide w Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 1. Recepcja w budynku głównym Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie stanowi punkt wypożyczania audioprzewodników. Punkt czynny jest w godzinach:

 • wrzesień-czerwiec

Poniedziałek – sobota 9:00-17:00

Niedziela 11:00-17:00

 • lipiec-sierpień

Poniedziałek – sobota 10:00-19:00

Niedziela 11:00-19:00

 1. Audioprzewodnik jest własnością Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. W Krośnie.

 2. Osoba wypożyczająca audioprzewodnik otrzymuje:

urządzenie audioguide wraz z słuchawkami – do używania na czas wypożyczenia

ustną instrukcję korzystania z urządzenia

 1. Audioprzewodniki dostępne są w języku polskim i angielskim.

 2. Chęć skorzystania z możliwości zwiedzania CDS Sp. z o.o. z audioprzewodnikiem należy zgłosić minimum 7 dni przed datą zwiedzania w celu rezerwacji.

 3. Urządzenie może wypożyczyć osoba, która:

 • jest pełnoletnia
 • nie jest pod wpływem środków odurzających
 • okaże aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wypełni druk wypożyczenia:załącznik nr 1 – dołączony do regulaminu (po zakończeniu zwiedzania i zwrocie poprawnie działającego audioprzewodnika druk wypożyczenia zostanie zwrócony)
 • wniesie opłatę za wypożyczenie w wysokości 20 zł, wraz ze zwrotną kaucją w wysokości 100 zł w gotówce. (Kaucja zwrócona zostanie po dokonaniu zwrotu nieuszkodzonego urządzenia)
 1. Osoba niepełnoletnia może korzystać z audioprzewodnika pod opieką opiekuna, który wypożyczył urządzenie.

 2. Wypożyczony sprzęt wraz z nagraniami pozostaje własnością CDS Sp. z o.o.

 3. Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest zakupienie biletu wstępu do CDS Sp. z o.o. Oraz wniesienie opłaty za wypożyczenie wraz ze zwrotną kaucją.

 4. Wypożyczony audioprzewodnik należy zwrócić w stanie niepogorszonym, najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem CDS Sp. z o.o.

 5. Odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w okresie wypożyczenia spoczywa na kliencie. Wartość jednego audioprzewodnika to 300 Euro. Właściciel urządzenia w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przez klienta zastrzega sobie prawo do roszczenia przewyższającego wymienioną kwotę w przypadku poniesienia dodatkowych strat lub kosztów.

 6. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

 7. Audioprzewodnik nie jest wypożyczany grupom zorganizowanym powyżej 5 osób.

 8. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń.

 9. Audioprzewodnik może być używany wyłącznie w strefach należących do CDS Sp. z o.o. oraz strefach obsługiwanych przez właściciela urządzenia.

 10. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego urządzenia, jak również w przypadku stwierdzonego niewłaściwego działania urządzenia, klient zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu.

 11. Wobec osób wypożyczających audioprzewodnik , którzy nie wywiążą się ze zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie jako właściciel, swoich roszczeń dochodzić będzie zgodnie z przepisami prawa.

 

Uwaga! Do 14 marca 2021 r. CDS będzie zamknięte dla zwiedzających! Zapraszamy na zakupy! -