SZKLANY SZLAK

W strukturę Krosna – Miasta Szkła zostało wkomponowanych kilkanaście rzeźb tworzących szlak małej architektury szklanej. W szczególny sposób – poprzez swą formę jak również materiał, z jakiego zostały wykonane - akcentują one związek miasta z tradycjami hutniczymi, a zarazem odnoszą się do legend związanych z miastem oraz regionem.


Nowoczesna forma struktur szklanych waloryzuje przestrzeń Krosna - Miasta Szkła. Prezentuje w atrakcyjny i nieoczywisty sposób szkło, jako bardzo uniwersalny oraz interesujący środek artystycznego wyrazu.

Szklany szlak prowadzi przez całe miasto ukazując wiele aspektów Krosna – jego interesującą wielowiekową historię, zabytkowe miejsca jak też najważniejsze atrakcje kulturalno-turystyczne. Poszczególne rzeźby nawiązują swą formą, jak również warstwą treściową do niematerialnego dziedzictwa Krosna – podań oraz legend.

Rzeźby „Anna” i „Stanisław” odwołują się do historii nieszczęśliwej miłości przyrodniego rodzeństwa Anny i Stanisława Oświęcimów. Stają się one zarazem przyczynkiem do zwiedzenia barokowej kaplicy grobowej przy kościele oo. Franciszkanów, pod którą w krypcie została pochowana owa para.

Kolejnym elementem szklanego szlaku są „Trzy Prządki”. Nawiązują one do Rezerwatu Przyrodniczego Prządki i znajdujących się tam skał. Nazwa „Prządki” ukształtowała się na podstawie legendy o trzech córkach kasztelana – Bognie, Sławie i Mile. Według podań ludowych siostry dosięgła boska kara za to, iż pracowały w niedzielę przędąc len – zostały przez to zamienione na wieki w kamień.  

„Dęby Świętego Wojciecha” wiążą się tematycznie z podaniem o świętym wędrowcu, czyli Biskupie Wojciechu, który podczas swojej podróży do Gniezna, schronił się przed upałem wśród dębów rosnących na jednym z krośnieńskich wzgórz.

Interesującymi obiektami stanowiącymi ważne elementy szklanego szlaku, są rzeźby „Krosflower” oraz „Loomina”. Ukazują one jak różnorodne formy może przybrać szkło oraz jaki, niejednokrotnie zaskakujący wyraz estetyczny, może być dzięki szkłu osiągnięty. W przypadku „Krosflower” są to delikatne przejścia kolorystyczne, zmieniające się w zależności od pory dnia oraz oświetlenia.  „Loomina” zyskuje swój charakter dzięki szklanemu oświetleniu, które podkreśla załamania formy rzeźbiarskiej, jak też akcentuje jej obrys.   

„Szklana rzeka” bezpośrednio odnosi się do tradycji hutniczych, poprzez formę piszczeli zanurzonej w szkle.


Lokazlizacje rzeźb w ramach "Szklanego Szlaku":

 

Uwaga! Do 14 marca 2021 r. CDS będzie zamknięte dla zwiedzających! Zapraszamy na zakupy! -