CDS Krosno

Regulamin korzystania z audioprzewodnika

Regulamin korzystania z audioprzewodników w Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

Wypożyczenie audioprzewodnika (audioguide) w Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. (CDS) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Audioprzewodniki są własnością CDS.
 2. Punkt wypożyczania audioprzewodników znajduje się w Recepcji CDS.
 3. Audioprzewodniki dostępne są w dwóch wersjach językowych angielskiej oraz niemieckiej.
 4. CDS nie gwarantuje ciągłej dostępności audioprzewodników.
 5. Audioprzewodniki działają jedynie w budynku głównym CDS i tylko w tym obszarze mogą być używane.
 6. Chęć wypożyczenia audioprzewodnika należy zgłosić w Recepcji pracownikowi CDS, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zwiedzania.
 7. Urządzenie może wypożyczyć jedynie osoba pełnoletnia.
 8. Osoba niepełnoletnia może korzystać z audioprzewodnika pod nadzorem opiekuna, który wypożyczył urządzenie.
 9. Warunkiem wypożyczenia audioprzewodnika jest zakup biletu wstępu do CDS.
 10. Osoba wypożyczająca otrzymuje audioprzewodnik wraz ze słuchawkami.
 11. Pracownik CDS instruuje osobę wypożyczającą, w jaki sposób należy korzystać z audioprzewodnika.
 12. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem i otrzymaną ustną instrukcją.
 13. Wypożyczony urządzenie należy zwrócić przewodnikowi oprowadzającemu grupę, w stanie niepogorszonym niezwłocznie po zakończeniu zwiedzania.
 14. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia bądź niewłaściwego działania wypożyczonego audioprzewodnika, osoba wypożyczająca zobowiązana jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi CDS.
 15. W przypadku trwałego uszkodzenia audioprzewodnika przez osobę wypożyczającą, ponosi ona koszty w wysokości wartości odtworzeniowej.
 16. Wobec osób wypożyczających audioprzewodnik, które nie wywiążą się ze zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, CDS dochodziło będzie swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
Skip to content