CDS Krosno

Przetwarzanie danych kontaktowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CDS W KROŚNIE.

DLA CELÓW KONTAKTOWYCH na podstawie zgody

Realizując obowiązki zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), – tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o warunkach przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktowych.

CDS w Krośnie przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych w Ogólnej Klauzuli Informacyjnej RODO dostępnej TUTAJ

W związku z prowadzoną przez nas działalnością dla prowadzenia sprawnej komunikacji z Panią/Panem przetwarzamy lub możemy przetwarzać odpowiednio w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, adres zamieszkania, adres: e-mail, numer telefonu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie (Art. 6 ust. 1 lit a w związku z Art. 4 pkt 11 RODO)

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie w/w danych, ograniczy to prowadzenie sprawnej komunikacji między nami.

 

Jeżeli nie wyraża Pani / Pan zgody na przetwarzanie tych danych to prosimy o pisemną informację.

W przypadku braku takiej informacji przyjmuje się, że zgoda została udzielona.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Skip to content