CDS Krosno

Wiktoria Kuźma MEDYTACJA NA SZKLE

obraz W. Kiżmy, Ukraina

 

wystawa Medytacja na szkle

Wiktoria Kuźma jest wyrazistą artystką, a jej prace mają wyjątkowy urok. Wybrała trudną technikę malowania na szkle, której korzenie sięgają sztuki ludowej. Opierając się na tych tradycjach pragnie odnaleźć dla swoich obrazów nowy język i nowe rozwiązania kompozycyjne, łącząc sztukę tradycyjną i współczesną.

Artystka urodziła się 20 lipca 1976 roku w Użhorodzie, obwód Zakarpacki.

Absolwentka Użhorodzkiej Szkoła Zawodowa Sztuk Dekoracyjno-Stosowanych, gdzie uzyskała kwalifikacje plastyk-dekorator; a następnie Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Wydział historyczny.

Jest laureatką wielu regionalnych i ogólnokrajowych odznaczeń, m.in. w 1999 r. otrzymała odznaczenie Prymus Oświaty Ukrainy. W 2013 r. została laureatką obwodowej premii im. Josypa Bokszaja i Adalberta Erdeli w zakresie sztuk plastycznych i dekoracyjno-stosowanych.

Od 1999 roku wystawia swoje prace na wystawach krajowych i międzynarodowych. Od 2011 r. jest członkiem Zakarpackiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Ukrainy.

Od 1995 r. do 2015 r. pracowała w Zakarpackim Centrum Obwodowym twórczości naukowo-technicznej młodzieży uczniowskiej jako zastępca dyrektora w zakresie działania naukowo-metodycznego. Od 2001 r. pełniła funkcje kierownika Zakarpackiego Oddziału Terytorialnego Małej Akademii Nauk Ukrainy.

Równolegle ponad 21 lat prowadziła zajęcia z utalentowanymi dziećmi w Kole sztuk plastycznych i dekoracyjno-stosowanych przy Zakarpackim Centrum Obwodowym naukowo-technicznej twórczości młodzieży uczniowskiej. Jej uczniowie uczestniczyli w licznych obwodowych i wszechukraińskich wystawach i konkursach oraz twórczych projektach, zostawali zwycięzcami i zdobywcami nagród.

Od 2016 roku pracuje jako starszy wykładowca katedry Światu antycznego, Średniowiecza i Historii Ukrainy okresu przedmodernizmu Wydziału Historii i stosunków międzynarodowych na Użhorodzkim Uniwersytecie Narodowym.

Wystawa będzie czynna do 18 kwietnia br.

 

Skip to content